tiistai 3. joulukuuta 2019

PÖYTÄKIRJA Syyskokous 17.11.2019

AIKA: Su 17.11.2019 klo 17

PAIKKA: Jämsän Jokipartion kolo, Asessorintie 2

LÄSNÄ: Heli Ristaniemi, Maarit Polvi, Annika Raevaara-Marjanen, Vesa Rantanen, Sanna Taimisto, Pipsa Pajunen, Alva Marjanen, Jyrki Kokko, Sari Kokko

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo 17:06.

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu esityslistoineen on ollut Jämsän Jokipartio ry:n internet-sivuilla, Facebook-sivustolla ja johtajien yhteisessä Whatsapp-ryhmässä kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI JA KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JOTKA TARVITTAESSA TOIMIVAT ÄÄNTENLASKIJOINA

Puheenjohtajaksi valittiin Heli Ristaniemi, sihteeriksi valittiin Sari Kokko ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Taimisto ja Alva Marjanen jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Työjärjestys hyväksyttiin.

5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Jyrki Kokko esitteli tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase). Sari Kokko esitteli vuosikertomuksen. Toiminnantarkastajan Elina Jokela ja varatoiminnantarkastajan Minna Helsingius lausunto puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle. Sovittiin, että tilinpäätöksen vuosiluku on korjattava ja pari pientä korjausta tehdään vuosikertomukseen.

6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille hyväksyttiin sovituin muutoksin.

7. MUUT ASIAT

a) Seuraava ulkomaan/Lapin vaellus

Kesällä 2021 mennään ulkomaille. Malta ja Viro on vaihtoehtoina. Annika kyselee Maltan vaihtoehdosta. Vesa ilmoitti olevansa kiinnostunut vetämään, mutta haluavansa jonkun kaveriksi.

b) Perhepartio

Aloittaa toimintansa tammikuussa.

c) Nuori Tsemppari ja Aikuinen Tsemppaaja

Hannu Alhstedt lähetti Sarille vinkin, että tällaisia palkintoja jakaa Nuorten Suomi ry. Päätettiin, että Sari laatii ehdotukset ja toimittaa Hannulle, joka vie asian sivistyslautakuntaan, jossa Jämsän palkittavat vahvistetaan.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 18:20.


Pöytäkirjan vakuudeksi

Heli Ristaniemi               
Kokouksen puheenjohtaja

Sari Kokko
Lippukunnanjohtaja

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.
Sanna Taimisto ja Alva Marjanen
Pöytäkirjantarkastajat