sunnuntai 23. lokakuuta 2022

Kutsu Jämän Jokipartio ry:n syyskokoukseen 6.11.2022 klo 17

 

PAIKKA: Jämsän Jokipartion kolo, Asessorintie 2, Jämsä

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka       tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä           hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. Muut asiat

 

8. Kokouksen päättäminen