lauantai 23. lokakuuta 2021

Kutsu Jämsän Jokipartio ry:n syyskokoukseen 28.11.2021 klo 17

KUTSU Jämsän Jokipartio ry:n syyskokoukseen. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Aika: sunnuntaina 28.11.2021 klo 17.00
Paikka: Jämsän Jokipartion kolo, Asessorintie 2

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut asiat

Perhepartiolaisen jäsenyys: Hallitus esittää muutosta lippukunnan sääntöihin kohta kolme (3) Jäsenet: “Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan ja hyväksyy lippukunnan tarkoituksen. Alle viisitoista vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta äänivaltaisia ovat viisitoistavuotta täyttäneet jäsenet.

8. Kokouksen päättäminen