tiistai 1. syyskuuta 2015

Jäsenlaskutus alkaa pian


TÄMÄ KIRJE SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA JA EDELLYTTÄÄ TODENNÄKÖISESTI LIPPUKUNNALTA TOIMIA 4.9. MENNESSÄ!
 
Viime vuonna siirryimme käyttämään uutta rekisteriä, joka toi meille kaikille uusia palveluja ja ominaisuuksia. Partiorekisteri Kuksan kautta pääsemme vaikkapa hallitsemaan omia jäsentietojamme ja ilmoittautumaan partiotapahtumiin ja koulutuksiin.
 
Kuksan kautta laskutetaan myös jäsenmaksut. Viime vuonna laskutus tapahtui ensimmäistä kertaa ja se aiheutti jonkin verran reklamointia väärien yhteystietojen ja jäsenlajien muodossa. Laskun sai esimerkiksi monet, jotka olivat jo ilmoittaneet eronneensa partiosta.
 
Lähetämme sähköisen jäsenkirjeen jäsenille ja heidän huoltajilleen syyskuun alussa. Viestin tarkoituksena on ohjeistaa jäseniä tai heidän vanhempiaan hoitamaan tietyt asiat Kuksassa itsenäisesti ja ohjata ilmoittamaan teille lippukuntaan niistä asioista, jotka voidaan lippukunnassa hoitaa.
 
Viestien tarkoituksena on ohjeistaa parempaan Kuksan käyttöön sekä vähentää virheellisiä laskuja, jotka aiheuttavat saajilleen mielipahaa ja joista on keskusjärjestölle valtavat kulut vuosittain. Olisi kiva, että nämä resurssit voisimme käyttää johonkin järkevämpään.
Jäsenlaskutus
Jäsenlaskutus alkaa uusien jäsenten osalta jo syyskuun alussa ja jatkuu viikoittain läpi syksyn. Vanhojen jäsenten laskutus tapahtuu loka–marraskuussa. Huomaa, että kaikki lippukunnassa eivät saa laskua välttämättä samana päivänä, joten omaa kannattaa odottaa.
 
Tiedoksi: Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta. Se voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Vapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille ja sillä halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Lisätietoja asiasta saa piirien nettisivuilta.
 
Tavoitteenamme on, että kun jäsen on merkitty Kuksaan hän saa laskun jo viikon kuluessa.
Lippukunnan tiedot
Nämä tiedot vaikuttavat jäsenlaskutukseen ja osa tiedoista näkyy jäsenlaskulla, joten on ensisijaisen tärkeää, että lippukunta on syöttänyt tiedot oikein Kuksaan!
 
Onhan kaikki kohdat täytetty oikein! Menettehän täyttämään ainakin !-merkillä merkatut kohdat Kuksaan.  Jäsenlaskutuksen sähköposti ja puhelin voivat olla vaikkapa jäsenrekisterinhoitajan tiedot. Jos olette tilannut jäsenmaksupalvelun pitää jäsenlaskutuksen tilinumero olla syötettynä. Kirjeen lopusta löydät ohjeet tietojen päivittämiseen.
 
                             Jämsän Jokipartio ry
 
·         Jäsenlaskutuksen sähköpostiosoite:                                !
·         Jäsenlaskutuksen puhelinnumero:                                    !
·         Jäsenlaskutuksen IBAN-tilinumero:                                FI5821081800006640
·         Lippukunta mukana jäsenlaskutuksessa                           Kyllä
·         Lippukunnan jäsenmaksuosuudet
o   1-jäsen:                                                               5,00
o   2-jäsen                                                                5,00
Jäsentietojen päivittäminen Kuksassa
                             Partiolaisen tai hänen huoltajansa tulisi tehdä itse Kuksassa
·         rekisteröityä
·         yhteystietojen muutokset
·         ilmoittautuminen tapahtumiin
 
Partiolaisen tai hänen huoltajansa tulisi ilmoittaa lippukuntaan
·         huoltajan lisääminen
·         jäsenlajin muutokset
·         partiosta eroaminen
·         uusien jäsenten ilmoittautuminen
Ohjeita
Olemme tekemässä ison kasan ohjeita. Kokeilemme sekä lyhytohjeita, että videoita. Tarkoitus on, että niin jäsen kuin kuka tahansa jossain pestissä toimiva löytäisi jatkossa selkeät ohjeet oman tehtävänsä hoitamiseen. Ohjeita tehdään pikkuhiljaa ja niitä voi etsiä osoitteesta www.partio.fi/kuksaohje
 
Ohjeita jäsenelle tai huoltajalle:
·         Jäsentietojen päivittäminen
·         Huoltajan ohje
·         Partioon liittyminen
 
Ohjeita lippukunnalle:
·         Huoltajan lisääminen
Jakelu
lippukunnanjohtajat
sihteerit
taloudenhoitajat
jäsenrekisterinhoitajat
piiritoimistot